Lodówka dwukomorowa ARB 69L 12-V/24-V/220-V, ARB ZERO